background-image background-image

ACT Acceptance and Commitment Therapy

ACT er er en kognitiv og adfærdspsykologisk metode og tilgang, der arbejder på tværs af diagnoser og tilstande. Det betyder, at metoden kan bruges til alle mennesker. En grundtanke i ACT er, at vi som mennesker kan leve et meningsfuldt liv med og uden sygdom, traumer, problemer og andre udfordringer. 

Det kræver, at vi er villige til at indse at ting går galt i livet og til at acceptere de følelsesmæssige konsekvenser. Ved at acceptere de smertefulde tilstande i livet, kan vi blive fri for hele tiden at skulle finde løsninger, og vi kan i stedet bruge tiden på at leve et liv med værdi og mening. I ACT handler det om at blive mere psykologisk fleksibel, så vi ikke bliver fanget ind af negative tanker og følelser – at finde ud af, hvad er meningsfuldt for den enkelte og sætte handling bag – ingen kommer videre i livet uden handling. 

I ACT arbejder vi med Mindfulness, Compasssion, Metakognitive teknikker, værdiafklaring og engageret handling.

I ACT siger vi, Be present, open up and do what matters

 

fysioACT – fysisk og mental sundhed.

De fleste ved efterhånden, at en sund livsstil handler om fysisk sundhed, hvor der er fokus på kost, rygning, alkohol og motion, og rigtig mange af os har svært ved at efterleve de gode anbefalinger for…. 

Sofaen trækker, lige så slikskålen og trætheden melder sig for hurtigt efterfulgt af den dårlige samvittighed. Inden vi ser os om, er vi fanget i en ond cirkel af negative tanker, dårligt selvværd og for nogle ender det med stress og depression – vores mentale sundhed er dermed også påvirket.

fysioACT er en metode der kombinerer den kropslige tilgang med ACT som psykologisk metode og dermed får vi det hele menneske med.

Især når vi står overfor livets tsunamier, hvor vi skal overleve eller klare os igennem kriser, så er det naturligt at vi ikke mærker ”hvad det egentlig gjorde ved os”, vi får det ikke rystet af os og det kan føre til massiv stress, angst og depression.

Mange af os har lært at klare os selv, og har oplevet at måtte gemme de svære oplevelser og følelser væk – vi har stået alene i situationer, hvor vi ikke skulle stå alene. I fysioACT tager vi udgangspunkt i, at ingen skal stå alene i livets svære situationer, der er brug for medfølelse og empati, og nogen at dele det svære med, så vi ikke føler os alene og forkerte – vi er ikke en øde ø.

fysioACT tager udgangspunkt i, at krop og psyke hænger sammen, så når mennesker bliver ramt i livet af sygdom, ulykker, skilsmisse, sorg og glæde, så mærker vi det i hele vores system både fysisk og psykisk.

fysioACT får det hele menneske med, og når vi ved hvordan krop og psyke hænger sammen, hvordan vi kan være fysisk og mentalt sunde, så kan vi stå stærkere i livet og hjælpe os selv og andre.

Lavpraktisk når mine klienter kommer ind ad døren? 

Med nysgerrighed og venlighed går vi på opdagelse i kroppen og bliver mere bevidst om tilstande som spændinger, smerter, ubehag og træthed, tilstande som har været væk fra vores opmærksomhed, dele af os som er blevet overhørt. 

Når vi er nærværende i kroppen, så kan vi åbne op til de tilstande der er blevet gemt væk, og opdage ressourcer som har været ubevidste.  Det vi møder undervejs, kan være i vejrtrækningen at sanse over eller underspændte steder i kroppen, i alt at få en øget opmærksomhed mod kroppen. 

Med den øgede tilstedeværelse i kroppen og nuet, vil indgangen til sindet i langt højere grad være åbent og følelserne mere tilgængelige – det er vores udgangspunkt for den holistiske behandling.

Andre læste også.

Er du nysgerrig?
Hvem står bag?